Cene

Pogledajte cene vrtića
 • Vrste boravka u Winnieland-u

  Nudimo vrhunsku brigu o deci uz prijatnu atmosferu u vrtiću
  • Jaslice

   Celodnevni boravak za vašeg mališana u grupi Jaslice

   • 06:30h - 17h
   • 2 Obroka
   • 2 Užine
   • 2 Vaspitača
   21800rsd / mesečno
  • Mlađa grupa

   Celodnevni boravak za vašeg mališana u mlađoj grupi

   • 06:30h - 17h
   • 2 Obroka
   • 2 Užine
   • 2 Vaspitača
   21800rsd / mesečno
  • Starija grupa

   Celodnevni boravak za vašeg mališana u starijoj grupi

   • 06:30h - 17h
   • 2 Obroka
   • 2 Užine
   • 2 Vaspitača
   21800rsd / mesečno
  • Predškolska grupa

   Pripremni predškolski program

   • 06:30h - 17h
   • 2 Obroka
   • 2 Užine
   • 2 Vaspitača
   21800rsd / mesečno
 • Subvencije

  Od školske 2023/24. grad učestvuje u nadoknadi dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama. Ovo pravo može da ostvari roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta, pod uslovom da je: - državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji grada Subotice, odnosno strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Subotice ili izbeglo lice ili interno raseljeno lice koje ima boravište na teritoriji grada Subotice; - da su oba roditelja ili Oba zakonska zastupnika, odnosno samohrani roditelj, u radnom odnosu; - da ukupni prihodi porodice ostvareni u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev za ostvarivanje prava nisu veći od 200.000 neto dinara.
 • Naš zadatak je da posvetimo pažnju svakom detetu!

  • Praćenje individualnog napretka i razvoja
  • Metodička priprema za školski nastavni program
  • Male grupe dece
  • Akreditovan predškolski program
  • Podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta
  • Mirna i bezbedna lokacija
  • Prelep ambijent sa svim neophodnim sadžajima
 • Da li imate dodatna pitanja?