Starija grupa

4-5,5 godina starosti
 • Informacije o starijoj grupi

  Rad sa decom ovog uzrasta odvija se prema Modelu A i Modelu B, u zavisnosti od ličnog opredeljenja vaspitača.
 • Starija grupa

  Razlika među modelima je u tome što se Model A temelji na otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od interesovanja dece, a Model B ima karakteristike kognitivno-razvojnog programa i razrađene vaspitno-obrazovne ciljeve, zadatke vaspitača i tipove aktivnosti, od kojih vaspitač bira one koji će zadovoljiti potrebe i interesovanja dece i biti u skladu sa njihovim mogućnostima.

  U Modelu A vaspitač je okosnica vaspitnog programa, kao kreator i istraživač sopstvene prakse. Zadatak vaspitača je da na osnovu interesovanja dece dnevno planira veći broj sadržaja i aktivnosti i pruži deci mogućnost izbora. Rad sa decom organizuje se prema dečijim potrebama i interesovanjima. Mogući centri interesovanja su: centar uloga, centar jezičke kulture, građevinski centar, muzički centar, manipulativni centar, konstruktorski centar, centar umetnosti i centar igraonica – fizičko vaspitanje. Centri interesovanja se opremaju u zavisnosti od izbora teme.

  U Modelu B strukturu programske osnove vaspitno-obrazovnog rada čine:
  • fizički razvoj (telesne, perceptivne i zdravstveno-higijenske aktivnosti)
  • socio-emocionalni i duhovni razvoj (društvene, afektivne i ekološke aktivnosti)
  • kognitivni razvoj (otkrivačke, logičke, radne i saobraćajne aktivnosti)
  • razvoj komunikacije i stvaralaštava (govorne, dramske, likovne, muzičke i plesne aktivnosti)

  U planiranju rada sa decom zastupljena je kombinacija svih pomenutih aktivnosti, sa osnovnim ciljem da se obezbedi razvoj ukupnih potencijala deteta, napredovanje u svakom od njegovih aspekata i kvalitetno usvršavanje onih domena koje je već usvojilo.

  Uzrasne grupe obuhvataju najviše 15-oro dece što obezbeđuje individualan pristup svakom detetu.

  • fizički razvoj (telesne, perceptivne i zdravstveno-higijenske aktivnosti)
  • socio-emocionalni i duhovni razvoj (društvene, afektivne i ekološke aktivnosti)
  • kognitivni razvoj (otkrivačke, logičke, radne i saobraćajne aktivnosti)
  • razvoj komunikacije i stvaralaštava (govorne, dramske, likovne, muzičke i plesne aktivnosti)

   

  • Uzrast:
   4-5,5 godina
  • Broj dece u grupi:
   do 20 dece
  • Cena:
   14.500-21.800 RSD/mesečno
  • Radno vreme:
   06:30h - 17h


 • Program Aktivnosti

  dnevne aktivnosti u Starijoj grupi
 • Ativno dete=Srećno dete

 • Pored redovnih dnevnih aktivnosti u toku boravka u Privatnoj predškolskoj ustanovi Winnieland mališani odlaze na izlete, imaju sportske aktivnosti van vrtića, posećuju Biblioteku, Ergelu, Zoološki vrt…

 • [tt_timetable event_category=’prijem-dece,obroci,slobodne-aktivnosti-stariji,usmerene-aktivnosti-stariji,uzina,boravak-na-vazduhu-stariji,spavanje,kombinovane-aktivnosti,odlazak-iz-vrtica’ columns=’ponedeljak,utorak,sreda,cetvrtak,petak’ measure=’0.5′ filter_kind=’event_category’ filter_label=’Sve aktivnosti’ time_format=’g:i a’ hide_empty=’1′ disable_event_url=’1′]

  Vaspitači u Starijoj grupi

  Pogledajte tim koji radi u ovoj grupi
  • Dijana Montai
   Strukovni vaspitač

   Strukovni vaspitač

  • Ivana Jaković
   Strukovni vaspitač

   Strukovni vaspitač

 • Upišite dete u stariju grupu