Starija grupa

4-5,5 godina starosti
 • Informacije o starijoj grupi

  Rad sa decom ovog uzrasta odvija se prema Modelu A i Modelu B, u zavisnosti od ličnog opredeljenja vaspitača.
 • Starija grupa

  Razlika među modelima je u tome što se Model A temelji na otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od interesovanja dece, a Model B ima karakteristike kognitivno-razvojnog programa i razrađene vaspitno-obrazovne ciljeve, zadatke vaspitača i tipove aktivnosti, od kojih vaspitač bira one koji će zadovoljiti potrebe i interesovanja dece i biti u skladu sa njihovim mogućnostima.

  U Modelu A vaspitač je okosnica vaspitnog programa, kao kreator i istraživač sopstvene prakse. Zadatak vaspitača je da na osnovu interesovanja dece dnevno planira veći broj sadržaja i aktivnosti i pruži deci mogućnost izbora. Rad sa decom organizuje se prema dečijim potrebama i interesovanjima. Mogući centri interesovanja su: centar uloga, centar jezičke kulture, građevinski centar, muzički centar, manipulativni centar, konstruktorski centar, centar umetnosti i centar igraonica – fizičko vaspitanje. Centri interesovanja se opremaju u zavisnosti od izbora teme.

  U Modelu B strukturu programske osnove vaspitno-obrazovnog rada čine:
  • fizički razvoj (telesne, perceptivne i zdravstveno-higijenske aktivnosti)
  • socio-emocionalni i duhovni razvoj (društvene, afektivne i ekološke aktivnosti)
  • kognitivni razvoj (otkrivačke, logičke, radne i saobraćajne aktivnosti)
  • razvoj komunikacije i stvaralaštava (govorne, dramske, likovne, muzičke i plesne aktivnosti)

  U planiranju rada sa decom zastupljena je kombinacija svih pomenutih aktivnosti, sa osnovnim ciljem da se obezbedi razvoj ukupnih potencijala deteta, napredovanje u svakom od njegovih aspekata i kvalitetno usvršavanje onih domena koje je već usvojilo.

  Uzrasne grupe obuhvataju najviše 15-oro dece što obezbeđuje individualan pristup svakom detetu.

  • fizički razvoj (telesne, perceptivne i zdravstveno-higijenske aktivnosti)
  • socio-emocionalni i duhovni razvoj (društvene, afektivne i ekološke aktivnosti)
  • kognitivni razvoj (otkrivačke, logičke, radne i saobraćajne aktivnosti)
  • razvoj komunikacije i stvaralaštava (govorne, dramske, likovne, muzičke i plesne aktivnosti)

   

  • Uzrast:
   4-5,5 godina
  • Broj dece u grupi:
   do 20 dece
  • Cena:
   14.500-21.800 RSD/mesečno
  • Radno vreme:
   06:30h - 17h


 • Program Aktivnosti

  dnevne aktivnosti u Starijoj grupi
 • Ativno dete=Srećno dete

 • Pored redovnih dnevnih aktivnosti u toku boravka u Privatnoj predškolskoj ustanovi Winnieland mališani odlaze na izlete, imaju sportske aktivnosti van vrtića, posećuju Biblioteku, Ergelu, Zoološki vrt…

 • Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  6:30 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am

  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am

  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am

  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am

  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am

  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  7:00 am
  7:30 am
  8:00 am
  8:30 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am

  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am

  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am

  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am

  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am

  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am

  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am

  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am

  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am

  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am

  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am

  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am

  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am

  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am

  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am

  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  9:00 am
  9:30 am
  10:00 am
  10:30 am
  11:00 am
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  11:30 am
  12:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  12:30 pm
  1:00 pm
  1:30 pm
  2:00 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm

  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm

  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm

  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm

  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm

  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm

  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm

  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm

  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm

  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm

  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  2:30 pm
  3:00 pm
  3:30 pm
  4:00 pm
  4:30 pm

  Ponedeljak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am
  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am
  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm
  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm
  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Utorak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am
  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am
  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm
  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm
  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Sreda

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am
  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am
  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm
  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm
  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Četvrtak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am
  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am
  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm
  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm
  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Petak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am
  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am
  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm
  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm
  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  6:30 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am
  Prijem dece
  6:30 am
  8:15 am
  7:00 am
  7:30 am
  8:00 am

  Ponedeljak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am

  Utorak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am

  Sreda

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am

  Četvrtak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am

  Petak

  • Prijem dece
   6:30 am - 8:15 am
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  8:00 am
  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  Doručak
  Obrok
  8:00 am
  8:30 am
  11:00 am
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  Ručak
  Obrok
  11:25 am
  12:00 pm
  11:30 am

  Ponedeljak

  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm

  Utorak

  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm

  Sreda

  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm

  Četvrtak

  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm

  Petak

  • Doručak
   8:00 am - 8:30 am
  • Ručak
   11:25 am - 12:00 pm
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  8:30 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am
  Slobodne aktivnosti
  8:35 am
  9:15 am
  9:00 am

  Ponedeljak

  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am

  Utorak

  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am

  Sreda

  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am

  Četvrtak

  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am

  Petak

  • Slobodne aktivnosti
   8:35 am - 9:15 am
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  9:00 am
  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am
  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am
  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am
  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am
  Usmerene aktivnosti
  9:15 am
  10:00 am
  9:30 am

  Ponedeljak

  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am

  Utorak

  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am

  Sreda

  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am

  Četvrtak

  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am

  Petak

  • Usmerene aktivnosti
   9:15 am - 10:00 am
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  9:30 am
  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am
  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am
  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am
  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am
  Voćni mix od sezonskog voća
  9:45 am
  10:05 am
  10:00 am
  4:00 pm
  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm
  Voćni mix od sezonskog voća
  4:00 pm
  4:20 pm

  Ponedeljak

  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Utorak

  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Sreda

  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Četvrtak

  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm

  Petak

  • Voćni mix od sezonskog voća
   9:45 am - 10:05 am
  • Voćni mix od sezonskog voća
   4:00 pm - 4:20 pm
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  10:00 am
  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  Boravak na vazduhu
  10:10 am
  11:00 am
  10:30 am

  Ponedeljak

  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am

  Utorak

  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am

  Sreda

  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am

  Četvrtak

  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am

  Petak

  • Boravak na vazduhu
   10:10 am - 11:00 am
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  12:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  Spavanje
  12:00 pm
  2:00 pm
  12:30 pm
  1:00 pm
  1:30 pm

  Ponedeljak

  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm

  Utorak

  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm

  Sreda

  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm

  Četvrtak

  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm

  Petak

  • Spavanje
   12:00 pm - 2:00 pm
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  2:00 pm
  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm
  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm
  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm
  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm
  Kombinovane aktivnosti
  2:00 pm
  5:00 pm
  2:30 pm
  3:00 pm
  3:30 pm
  4:00 pm
  4:30 pm

  Ponedeljak

  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm

  Utorak

  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm

  Sreda

  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm

  Četvrtak

  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm

  Petak

  • Kombinovane aktivnosti
   2:00 pm - 5:00 pm
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
  2:00 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm
  Dolazak roditelja po decu
  2:00 pm
  5:00 pm
  2:30 pm
  3:00 pm
  3:30 pm
  4:00 pm
  4:30 pm

  Ponedeljak

  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm

  Utorak

  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm

  Sreda

  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm

  Četvrtak

  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm

  Petak

  • Dolazak roditelja po decu
   2:00 pm - 5:00 pm

  Vaspitači u Starijoj grupi

  Pogledajte tim koji radi u ovoj grupi
  • Dijana Montai
   Strukovni vaspitač

   Strukovni vaspitač

 • Upišite dete u stariju grupu